Seyahat Sigortası

Avrupa Konseyinin vermiş olduğu karara istinaden; vize müracaatında bulunan her bir kişi 1 haziran 2004 den itibaren, müracaat esnasında Ferdi seyahat sağlık sigortası poliçesi ibraz etmek zorundadır. 

Ferdi seyahat sağlık sigortası bütün Schengen ülkelerini kapsamalıdır ve yurtdışında kalınacak sürenin tamamını kapsamalıdır, asgari limit tutarı 30.000 EUR olmalıdır (Acil tıbbi müdahale ve hastanede acil yatılı tedavi masraflarını içermeli,ölüm durumunda, cenazenin kendi ülkesine nakil masraflarını karşılamalı.).

Sigorta, vize müracaatında bulunan şahısın ikamet ettiği ülkede yapılmış olmalıdır.

Sigorta Kapsamı
Tıbbi Tedavi Teminatı
Sigortalının Seyahati veya Nakli
Sigortalının Daimi İkametgaha Nakli
Sigortalının Cenazesinin Nakli
Bagaj Kaybı ve Çalınması
Tıbbi Danışmanlık
Acil Mesajların İletilmesi